Regulamin treningów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH  KARATE

1.Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej ,,Regulaminem”, obowiązuje wszystkich ćwiczących w firmie SPWIGOR Sławomir Posłuszny.

2.Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest  Sławomir Posłuszny, SPWIGOR 85-657 Bydgoszcz, ul. Jana Kozietulskiego 27/18, NIP 5541612220, tel. 506-337-190, e-mail: sl.posluszny@gmail.comwww.karatebydgoszcz.pl,  www.oyamakaratebydgoszcz.pl.

3.Osoba prowadząca treningi:

Sławomir Posłuszny. Posiadane kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie wyższe mgr AWF z przygotowaniem pedagogicznym,

- nauczyciel dyplomowany,

- instruktor rekreacji ze specjalnością  karate,

- instruktor sportu w dyscyplinie karate,

- 1 Dan karate kyokushin, 4 Dan karate oyama,

- licencjonowany sędzia kata i kumite,

- udokumentowany, nieprzerwany staż trenerski od 1979 roku.

4.Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłat za udział w zajęciach w terminie do 10-go dnia  każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości  zależnej od ilości treningów w tygodniu. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty za nieobecność  na  zajęciach. Zajęcia można odrobić w innej grupie.

5.Ćwiczący podczas zajęć mają możliwość korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali, sprzętu specjalistycznego do treningu karate oraz sprzętu ochronnego. Prowadzący zajęcia ma obowiązek poinstruowania ćwiczących o zasadach bezpiecznego korzystania z wykorzystywanego podczas  zajęć sprzętu.

6.Kandydat do udziału w zajęciach przedkłada organizatorowi  oświadczenie o posiadaniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania karate w ciągu miesiąca od rozpoczęcia udziału w treningach .

7.Uczestnik zajęć ubezpiecza się indywidualnie od  następstw   nieszczęśliwych wypadków i zwalnia organizatora

od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu udziału w zajęciach.

8.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania czystego, schludnego stroju sportowego ( dres, getry, podkoszulek bawełniany

lub karate-gi oraz białe skarpety ).

9.Pas do karate wolno nosić tylko zgodnie  z posiadanym stopniem.

10.Zabronione jest noszenie na zajęciach biżuterii i ozdób ( łańcuszki, kolczyki itp. ).

11.Uczestnik zajęć biorący udział w treningu walki jest zobowiązany do posiadania oraz wykorzystywania podczas zajęć

kompletu  ochraniaczy tj. : dwóch ochraniaczy na stopę – goleń, dwóch  napięstników, wkładki do ust chroniącej zęby,

ochraniacza na krocze tzw. suspensorium, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową tzw. ,,hogo”.

Wskazane jest posiadanie ze względów higienicznych i praktycznych własnego kasku do karate.

12.Każdy uczestnik zajęć, który chce zdawać na kolejne stopnie kyu lub Dan,  musi dokonać rocznej opłaty w wysokości 60 zł i złożyć   deklarację członkowską do Klubu Karate Sławomir Posłuszny  i  Oyama Polskiej Federacji Karate.

13.Podczas zajęć ćwiczących obowiązuje tzw. ,, Etykieta Dojo”, z którą prowadzący ma obowiązek zapoznać uczestników na pierwszych         zajęciach.

14.W przypadku złego samopoczucia, odniesienia kontuzji bądź innego urazu, uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się

do  instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić mu pierwszej pomocy  zgodnie                        z  obowiązującym przepisami.

15.O przyczynach  nieobecności  na  zajęciach spowodowanych chorobą, bądź innymi trwającymi dłużej niż 14 dni przyczynami,

należy powiadomić organizatora zajęć.

16.Uczestnik zajęć, który w trakcie bieżącego sezonu treningowego doznał kontuzji lub chorował, jest zobowiązany powiadomić

organizatora o wynikających konsekwencjach zdrowotnych powstałych w wyniku doznanej i wyleczonej kontuzji  lub  choroby.

Sensei  Sławomir Posłuszny  4  Dan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP SlimStat

Aktualny PageRank strony oyamakaratebydgoszcz.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO