O nas

Nasz klub został założony w 2002 roku przez grupę najbardziej zaangażowanych uczestników zajęć Oyama Karate na czele ze Sławomirem Posłusznym i Tomaszem Zaboklickim.

Klub jest członkiem :

- Polskiej Federacji Karate

- OYAMA  Polskiej Federacji Karate

- OYAMA International Karate Federation

- Word Kanreikai Karate

Klub może realizować swoje statutowe cele poprzez:

  1. Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych Oyama Karate w/g przepisów Oyama PFK.

  2. Organizację zawodów sportowych i okolicznościowych turniejów sportowo-rekreacyjnych dla uczestników zajęć.

  3. Promowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez pokazy i prezentacje Oyama Karate.

  4. Systematyczną działalność pedagogiczną i wychowawczą, dbałość o należyty poziom etyczny i moralny uprawiających Oyama Karate.

  5. Organizację wypoczynku letniego dla członków klubu.

  6. Aktywny udział w zawodach sportowych. / patrz „Sukcesy”/

  7. Systematyczny udział wiodących zawodników w egzaminach i szkoleniach organizowanych przez OYAMA Polska Federację w Krakowie – również z udziałem Wielkiego Mistrza Soshu Shigeru Oyamy 1o Dan. /patrz zdj./

  8. Organizację egzaminów na stopnie uczniowskie dla członków klubu.

  9. Współpracę z innymi klubami sportów walki.

  10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, Urzędem Miasta Bydgoszczy i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

W latach 2002 – 2015 nasz klub był organizatorem n/w zawodów:

- 2003 -„BYDGOSKI TURNIEJ OYAMA KARATE KATA”.

- 2004 – „I MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ OYAMA KARATE

w SEMI-KNOCKDOWN”.

- 2005 -„ II M.P. PÓŁNOCNEJ OYAMA KARATE w SEMI-KNOCKDOWN”.

- 2006 – II M.P. P.F.K. w SEMI-KNOCKDOWN”.

- 2007 -„ XIII M.P. OYAMA P.F.K. w KATA”.

- 2008 -„ OTWARTY TURNIEJ POMORZA i KUJAW P.F.K

w SEMI-KNOCKDOWN”.

- 2009 -„ PUCHAR EUROPY OYAMA I.F.K. w KNOCKDOWN,

SEMI-KNOCKDOWN, KATA”.

- 2010 – „ OLIMPIADA OYAMA KARATE”.

- 2011 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2012 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2013 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2014 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2015 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2016 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2017 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

- 2018 – ,, OLIMPIADA OYAMA KARATE „.

WP SlimStat

Aktualny PageRank strony oyamakaratebydgoszcz.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO