Przysięga Dojo

Przysięga Dojo

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.

Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate,aby nasze ciała i zmysły stały się doskonałe.

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo.

WP SlimStat

Aktualny PageRank strony oyamakaratebydgoszcz.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO